[1]
Zupan Sosič, A. 2022. Osrednji simboli v Cankarjevem romanu Hiša Marije Pomočnice. Jezik in slovstvo. 67, 1-2 (Jul. 2022), 183–196. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.67.1-2.183-196.