[1]
Toporišič, T. 2022. Dramske protagonistke in politika spola na odrih sveta. Jezik in slovstvo. 67, 3 (Sep. 2022), 123–135. DOI:https://doi.org/10.4312/ODDB5948.