[1]
Mlačnik, P. 2022. Udomačeni Slovenci v detektivskih romanih Avgusta Demšarja. Jezik in slovstvo. 67, 3 (Dec. 2022), 5–15. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.67.3.5-15.