[1]
Haramija, D. 2022. Sodobni slovanski mladinski romani v slovenskih prevodih. Jezik in slovstvo. 67, 3 (Dec. 2022), 99–111. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.67.3.99-111.