[1]
Valenčič Arh, U. 2023. Frazeologija v mladinskem romanu Poletje pod lastovičjim zvonikom. Jezik in slovstvo. 68, 2 (Sep. 2023), 159–169. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.68.2.159-169.