[1]
Žnidar, V. 2024. Analiza popravkov velike/male začetnice v korpusih Šolar in Lektor. Jezik in slovstvo. (Apr. 2024), 3–16. DOI:https://doi.org/10.4312/AEMZ1104.