[1]
Tivadar, H. 2023. Retorični vidik sodobne slovenščine in javnega nastopanja v današnjem globalnem svetu s stališča sovražnega govora. Jezik in slovstvo. 68, 4 (Dec. 2023), 5–27. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.68.4.5-27.