[1]
Gantar, P. et al. 2023. Šolar-Eval: Evalvacijska množica za strojno popravljanje jezikovnih napak v slovenskih besedilih. Jezik in slovstvo. 68, 4 (Dec. 2023), 89–108. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.68.4.89-108.