[1]
Smolej, M. 2023. Prostovoljna požarna straža: Prispevek k zgodovini oblikovanja slovenske terminologije. Jezik in slovstvo. 68, 4 (Dec. 2023), 191–202. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.68.4.191-202.