[1]
Poteko, I. and Stabej, M. 2023. Bolj ali manj knjižno: Problemi jezikovne analize računalniško posredovane neformalne komunikacije. Jezik in slovstvo. 68, 4 (Dec. 2023), 227–240. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.68.4.227-240.