[1]
Kranjc, S. 2024. Ljubica Marjanovič Umek in Urška Fekonja, Pripovedovanje zgodbe kot možni pristop za ugotavljanje otrokovega govornega razvoja. Jezik in slovstvo. 48, 5 (Jan. 2024), 51–63.