[1]
Čeh, J. 2024. Dunajska predmestna deklica pri Ivanu Cankarju in Arthurju Schnitzlerju. Jezik in slovstvo. 49, 2 (Jan. 2024), 63–72.