[1]
Pezdirc Bartol, M. 2024. Najnovejša slovenska dramatika med platnicami in odrom. Jezik in slovstvo. 49, 5 (Jan. 2024), 13–21.