[1]
Ilc, G. and Stopar, A. 2024. Angleški končni -e in Slovenski pravopis,. Jezik in slovstvo. 49, 5 (Jan. 2024), 25–31.