[1]
Novak Popov, I. 2024. »Pozabljena« slovenska pričevanja iz vélike vojne. Jezik in slovstvo. 50, 1 (Jan. 2024), 9–24.