[1]
Bošnjak, B. 2024. Vloga stereotipov v sodobni slovenski kratki prozi. Jezik in slovstvo. 50, 1 (Jan. 2024), 25–36.