[1]
Zver, G. 2024. Tema ljubezni skozi prizmo simbolnega v pripovedni prozi Andreja Hienga. Jezik in slovstvo. 50, 1 (Jan. 2024), 37–50.