[1]
Bošnjak, B. 2024. Pregled tipologije sodobne slovenske kratke proze (osemdesetih in devetdesetih let 20. stoletja). Jezik in slovstvo. 50, 6 (Jan. 2024), 43–61. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.50.6.43-61.