[1]
Jarnovič, U. 2024. Diskurzivne značilnosti sms-ov. Jezik in slovstvo. 52, 2 (Jan. 2024), 61–79. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.52.2.61-79.