[1]
Pisanski Peterlin, A. 2024. Raziskave metabesedilnosti v uporabnem jezikoslovju: pregled področja in predstavitev raziskovalnega dela za slovenščino. Jezik in slovstvo. 52, 3-4 (Jan. 2024), 7–19.