[1]
Smolej, M. 2024. Eliptične strukture in njihove metabesedilne vloge. Jezik in slovstvo. 52, 3-4 (Jan. 2024), 67–78.