[1]
Gorjanc, V. 2024. Špela Vintar, Korpusna analiza vloge označevalcev medleksemskih razmerij v organizaciji besedila. Jezik in slovstvo. 52, 3-4 (Jan. 2024), 117–129.