[1]
Jarnovič, U. 2024. Vpliv metadiskurznih elementov na razumevanje besedil. Jezik in slovstvo. 52, 3-4 (Jan. 2024), 145–165. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.52.3-4.145-165.