[1]
Ferbežar, I. and Stabej, M. 2024. Razumeti razumevanje. Jezik in slovstvo. 53, 1 (Jan. 2024), 15–31.