[1]
Ilc, G. 2024. O zanikanju in nikalnici v slovenščini. Jezik in slovstvo. 53, 2 (Jan. 2024), 65–79. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.53.2.65-79.