[1]
Koron, A. 2024. Avtobiografija in naratologija: sodobne pripovednoteoretske kategorije v raziskavah avtobiografskih pripovedi. Jezik in slovstvo. 53, 3-4 (Jan. 2024), 7–21.