[1]
Čebulj Sajko, B. 2024. Raziskovanja življenjskih zgodb v slovenski etnologiji: kaj je novega na tem področju po letu 1990. Jezik in slovstvo. 53, 3-4 (Jan. 2024), 115–129.