[1]
Zorman, B. 2024. Lepe slikanice: literatura v slovenskem filmu med leti 1948 in 1991. Jezik in slovstvo. 53, 6 (Jan. 2024), 3–22. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.53.6.3-22.