[1]
Kern, D. 2024. Vloga manjšinske šole pri ohranjanju slovenskega jezika in kulture. Jezik in slovstvo. 54, 1 (Jan. 2024), 55–71.