[1]
Hanks, P. 2024. Sestavljanje enojezičnega slovarja za domače govorce. Jezik in slovstvo. 54, 3-4 (Jan. 2024), 7–24.