[1]
Arhar, Špela 2024. Učni korpus SSJ in leksikon besednih oblik za slovenščino. Jezik in slovstvo. 54, 3-4 (Jan. 2024), 43–56.