[1]
Dukič, D. 2024. Poimenovanja argumentacije v referenčnem korpusu FidaPLUS. Jezik in slovstvo. 54, 5 (Jan. 2024), 41–56.