[1]
Stritar, M. and Stabej, M. 2024. Večjezičnost v institucijah Evropske unije – ali res deluje?: slovenščina v Svetu EU. Jezik in slovstvo. 54, 5 (Jan. 2024), 57–72. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.54.5.57-72.