[1]
Tucovič, V. 2024. Ljudska pesem v romanih Prežihovega Voranca Doberdob in Jamnica. Jezik in slovstvo. 55, 3-4 (Jan. 2024), 41–52.