[1]
Čeh Steger, J. 2024. Ekološko usmerjena literarna veda in Prežihove samorastniške novele. Jezik in slovstvo. 55, 3-4 (Jan. 2024), 53–62.