[1]
Vičar, B. 2024. Koncept narave v Jamnici: ekokritični diskurzivni pristop. Jezik in slovstvo. 55, 3-4 (Jan. 2024), 123–137. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.55.3-4.123-137.