[1]
Bešter, M. 2024. Sporazumevalna zmožnost – eden izmed temeljnih ciljev pouka slovenščine. Jezik in slovstvo. 56, 3-4 (Jan. 2024), 111–130.