[1]
Ferbežar, I. 2024. »Izrekam zvestobo moji novi domovini Republiki Sloveniji …«: testiranje znanja slovenščine kot drugega in tujega jezika v Sloveniji. Jezik in slovstvo. 57, 3-4 (Jan. 2024), 29–45.