[1]
Virk, T. 2024. Vladimir Bartol in Kocbekov Strah in pogum. Jezik in slovstvo. 58, 1-2 (Jan. 2024), 39‒49.