[1]
Smolej, T. 2024. Dekle Eliza in Slovenci. Jezik in slovstvo. 58, 1-2 (Jan. 2024), 151‒160. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.58.1-2.151‒160.