[1]
Božič, Z. 2024. Delo Franceta Bevka v luči literarne zgodovine in srednješolskih beril. Jezik in slovstvo. 59, 1 (Jan. 2024), 53–67.