[1]
Lah, K. 2024. Podoba očeta v Kosmačevem romanu Pomladni dan in noveli Pot v Tolmin. Jezik in slovstvo. 59, 2-3 (Jan. 2024), 69–76.