[1]
Žbogar, A. 2024. Sodobna slovenska novela preštevno. Jezik in slovstvo. 59, 2-3 (Jan. 2024), 129–138.