[1]
Šimenc, B. and Tomaževič, P. 2024. Zunanje ocenjevanje šolskega eseja na splošni maturi od začetka do danes. Jezik in slovstvo. 60, 3-4 (Jan. 2024), 241–247.