[1]
Saksida, I. 2024. Jonatanov let z drugimi, celo z ljudmi. Nekaj misli o knjigi Dragice Haramija Vloga živali v mladinski književnosti. Murska Sobota: Franc-Franc, 2015. Jezik in slovstvo. 61, 1 (Jan. 2024), 113–116.