[1]
Bjelčevič, A. and Pezdirc Bartol, M. 2024. Uvodnik: Profesorju Jožetu Koruzi, "enemu tistih, ki naredijo vse okrog tebe znosnejše". Jezik in slovstvo. 61, 3-4 (Jan. 2024), 3–5.