[1]
Deželak Trojar, M. 2024. Oris J. L. Schönlebna kot govornika in pridigarja. Jezik in slovstvo. 61, 3-4 (Jan. 2024), 49–58.