[1]
Bošnjak, B. 2024. Narativne strategije v pridigah Matije Vertovca. Jezik in slovstvo. 61, 3-4 (Jan. 2024), 81–89.