[1]
Toporišič, T. 2024. Jože Koruza, sodobna slovenska dramatika in gledališče. Jezik in slovstvo. 61, 3-4 (Jan. 2024), 121–129.