[1]
Vizjak Puškar, N. 2024. Priredbe in skrajšave literarnih besedil, primerne za otroke z okvaro sluha ter otroke z govorno-jezikovnimi motnjami. Jezik in slovstvo. 62, 4 (Jan. 2024), 3–16. DOI:https://doi.org/10.4312/jis.62.4.3-16.